Power'66 club info

Van de bestuurstafel

Bestuursvergadering 29-10-2018

NEED TO KNOW & NICE TO KNOW

Eindfeest
De feestcommissie is volop bezig met de voorbereidingen voor het feest van 10 november as. Voor de mensen die het leuk vinden om een bardienst te draaien is het noodzakelijk om het IVA certificaat te halen. Een aantal mensen hebben hem al binnen. Het duurt niet heel lang en er zitten best leuke weetjes bij. Zeker niet zonde van je tijd wanneer je besluit het certificaat te halen. Iedereen heeft als het goed is via de mail de link gekregen die je nodig hebt om het certificaat te halen. Als dat niet zo is, schroom dan niet om ernaar te vragen bij iemand van het bestuur.

Clinic
We zijn druk doende om een Clinic te organiseren waarbij we hopen zoveel mogelijk potentiële nieuwe leden aan te trekken. De Clinic zal gegeven worden in de zaal van de Haagse Hoge School en zal gegeven worden door Greg. Zodra we meer informatie hebben zullen we een ieder op de hoogte stellen. Probeer vooral alvast in jullie omgeving te scannen naar meiden die we hiervoor kunnen uitnodigen.

Materiaal
Zodra we een beeld hebben van de hoeveelheid teams waar we volgend seizoen mee beginnen zullen we een datum prikken en met het betreffende cluster gaan kijken naar al het materiaal dat we binnen de vereniging hebben. Dit materiaal zal binnen de teams worden verdeeld en daar waar nodig zal er nieuw materiaal worden aangeschaft. De bedoeling is uiteraard dat ieder team met een goed gevulde materiaaltas het seizoen in gaat. 

Trainer/Coach
Het bestuur en de Technische Commissie zijn hard op zoek naar nieuwe trainers/coaches. Op dit moment hebben we iemand die wellicht interesse heeft. De komende tijd zullen we met deze persoon verder om de tafel gaan zitten om te kijken naar de mogelijkheden. Uiteraard houden we iedereen op de hoogte.

Zaaltrainingen
Afgelopen week heeft het bestuur een gesprek gehad met de leidinggevende van de Sportcampus van de Haagse Hoge School in verband met de Clinic die we willen organiseren. Hier kwam ook de zaalhuur voor de wintertrainingen ter sprake. Vorig jaar werd er door de HHS weinig gedaan met de sportzalen en kon daardoor gehuurd worden door buitenstaanders. Aankomend jaar dachten wij hiervan gebruik te maken, echter is er kort geleden besloten dat de zalen alleen nog door de studenten zelf  gebruikt mag worden.  Dit betekent dat wij alsnog zonder zaal zitten. Natuurlijk gaan we ons best doen alsnog een zaal te vinden die goed genoeg is voor onze trainingen. De Technische Commissie is ook bezig met eventuele andere invullingen voor de wintermaanden.

Bestuursvergadering 28-08-2018

NEED TO KNOW & NICE TO KNOW

 • We kunnen de kantine weer gebruiken. Voorlopig hebben Joël, Bo, Marjoleine, en Patty een sleutel.
 • Voor het begin van volgend seizoen zal er een scoorderscursus worden gegeven. Iedereen die interesse heeft kan zich daarvoor opgeven. Een uitnodiging met datum zal per mail worden verzonden.
 • Greg zal op vrijdag 14 september een extra training geven voor dames 2. Iedereen is echter welkom.
 • Ook dit jaar komt er een feest als afsluiting van het seizoen. Datum wordt waarschijnlijk 10 november. We houden jullie op de hoogte.
 • We zijn volop bezig met de huur van een zaal voor de winter.

Oproep kandidaat voorzitter 2019-2021 / tijdelijk voorzitterschap

Beste sportvrienden,

Zoals jullie weten, is de voorzittersfunctie sinds maart dit jaar vacant. We roepen de leden hierbij op om zich aan te melden voor de voorzittersfunctie (vacature).
Aangezien de verkiezing pas over acht maanden plaatsvindt, kunnen jullie vast erover nadenken. Hoe de procedure precies verloopt, wordt aan het einde van dit jaar bekend gemaakt.

Totdat in de opvolging kan worden voorzien, heeft het bestuur besloten dat Patty tijdelijk de voorzittersfunctie waarneemt. In ieder geval tot de eerstvolgende ALV. Door deze “verschuiving” neemt Yvette de taken van de secretaris tijdelijk waar. De taken van Yvette worden verdeeld over de (bestuurs)leden.

Om onze kleine vereniging draaiende te houden, hebben we in de ALV afgesproken dat ieder lid een bijdrage levert. Niet alleen omdat het noodzakelijk is, maar ook omdat jullie een belangrijk deel van het verenigingsleven bepalen. Die bijdrage bestaat uit het uitvoeren van taken in clusters waarvoor jullie je kunnen aanmelden. Meer informatie over de clusters en taken.

Mochten jullie nog vragen, op- of aanmerkingen hebben, laat het ons weten.


Met sportieve groeten van het bestuur,

Yvette, Marjoleine, Wendy, Patty & Bo

Bestuursvergadering 20-03-2018

NEED TO KNOW

 • Afgelopen dinsdag 20 maart heeft de eerste bestuursvergadering met onze nieuwe secretaris plaatsgevonden.
 • Alle taken van een bestuurslid c.q. van de vereniging zijn geïnventariseerd en deze zijn ingedeeld in "clusters". Ieder lid kan zich voor een cluster opgeven. Zo zijn er o.a. clusters voor Toernooien & Evenementen, Materialen & Terrein, PR & Communicatie en het Wedstrijdsecretariaat, etc. Hoe en voor welk(e) cluster(s) jullie je kunnen aanmelden, wordt binnenkort bekend gemaakt.
 • Vervolgens zijn de verantwoordelijkheden voor de diverse "clusters" en "portefeuilles" verdeeld over de bestuursleden. Het verantwoordelijke bestuurslid van een cluster is het eerste aanspreekpunt voor de leden en/of vrijwilligers.

NICE TO KNOW

 • De slagmachine is aangeschaft en kan voor de trainingen op het veld worden uitgeprobeerd. Ook is nieuw materiaal gekocht omdat het oude aan vervanging toe was.

ALV d.d. 07-03-2018

NICE TO KNOW

Wisten jullie dat...

er maar liefst 19 stemgerechtigden aanwezig waren op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Fijn om te zien dat jullie allemaal zo betrokken zijn!

Patty het bestuur gaat versterken in de rol van secretaris? Bedankt Eva en Brenda voor jullie inzet in het bestuur!

de leden meer betrokken worden bij het uitvoeren van vrijwilligerstaken.

binnenkort de betaalverzoeken gemaild worden om de contributie voor dit seizoen te betalen.

de slagmachine wordt aangeschaft en naar verwachting voor aanvang van de veldtrainingen operationeel is.

Power'66 35 jaar bestaat, dus tijd voor een feestje!

 Actueel

woensdag 20 maart 2019 - 02:39

 

Deze week

Geen evenementen
 • 97bbb9601e9dc1f93185a5fff48354fb.jpg
 • 483b9f4f8217a3494df067b2dd327022.jpg
 • 9da509f2fe0a67abaf9e977b183f18b0.jpg
 • d105c41ee24c23ad6ae0f41bf07c2c04.jpg
 • abcee179accf44c4bf4f20a0c479ab9c.jpg
 • 406fe984a6124380d73ed1e683f8c940.JPG
 • f9e236a15b8219626fca54854bedc866.jpg
 • ff343b6f6e84141569a8c55259a93896.JPG
 • bedaccbace28e11afb0313ea67135ee9.jpg
 • de484ce54e8d0aa00c06272bc20a80bd.jpg
 • 91436a9715d4c97032bca2176b998d87.jpg
 • 16c0806e065ff8413c6eb9f97af89047.jpg
 • afefb8b7704f301e0a766eada98b879c.jpg
 • e9b4c96bae653d9b137bb00c7df56576.jpg
 • d2fd0f586aeb04579c3fae17562e9bba.jpg
 • bd69da2c4ba15789a7ea06ef7ba901ab.jpg
 • 6cb3b510f73cbe8de1de32971484048d.JPG
 • b48e1f6179527a6b2d60fc3cb7643618.jpg
 • 6fd25569ac9754c442bfd2f941de9b63.JPG
 • d02db0d9978aa3cef2ff3473c83954f6.jpg